Kategórie

Kategórie

Zoznam produktov značky "NEUDORFF"

Suroviny Neudorff sú vyberané s najväčšou starostlivosťou, zväčša pôvodné, ekologické a rýchlo obnoviteľné.

Nemecká firma Neudorff si stojím za prírodným záhradkárstvom. Výrobky Neudorff vyvíja podľa prirodzeného cyklu. Vyhýba sa plytvaniu, podporuje biodiverzitu a pokiaľ je to možné, nenechávajú uhlíkovú stopu. Z veľkej časti sa zrieka využívania fosílnych surovín a výrobkov, ktoré majú negatívny vplyv na biodiverzitu. Aj svoje skleníky napríklad vykurujú odpadovým teplom z bioplynovej stanice, ktorou si vytvárajú teplo a elektrickú energiu od roku 2013. Na výrobu substrátov a všetkých svojich výrobkov preferuje Neudorff dodávateľov z Európy, ktorý tvoria 95%.