Kategórie

Kategórie

Nové produkty

Nové produkty

Kontaktné údaje

Crazy Shopping, s.r.o.
Námestie hraničiarov 2
851 03 Bratislava
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 948 853 331
E-mail: info@bongoshop.sk
WhatsUp: 

Kamenná prevádzka
Námestie hraničiarov 2
851 03 Bratislava
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Peter Kadnár

Otváracie hodiny:
Pondelok 9:30 – 18:00
Utorok - Piatok: 9:00 – 18:00
Sobota: 9:00 - 15:00
Nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Crazy Shopping, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Námestie Hraničiarov 2, 851 03 Bratislava

IČO: 52034437
DIČ: 2120899220
IčDPH: SK2120899220

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 133650/B.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4413 6625
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Číslo účtu: 2944136625 / 1100

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

Telefón: +421 2 58 27 21 72
E-mail: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk