Hydropónia

Hydropónia

Hydroponický systém založený na pestovaní na živných roztokoch bez pôdy. Voda v systéme cirkuluje, filtrujú sa roztoky, dopĺňajú sa živinami, upravuje sa pH a teplota. 

Výhody hydroponického pestovania sú rýchle zakorenenie, presná kontrola prísunu živín, vyššia odolnosť rastlín voči chorobám, rýchly rast rastlín a zber úrody. 

Najlepší substrát vhodný pre takýto spôsob pestovania je keramzit - expandovaný íl. 

Aktívne filtre