Kategórie

Kategórie

Kontaktné údaje

SMOKE 2 s.r.o.
Námestie hraničiarov 2
851 03 Bratislava
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 948 853 331
E-mail: info@bongoshop.sk
WhatsUp: 

Kamenná prevádzka
Námestie hraničiarov 2
851 03 Bratislava
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Peter Kollár

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 9:00 – 18:00
Sobota: 9:00 - 15:00
Nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: SMOKE 2 s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Klariská 12, 811 03 Bratislava
(na tejto adrese nieje obchod, iba kancelária firmy)

IČO: 47168501
DIČ: 2023776051 (neplatiteľ DPH)

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 89396/B.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK02 1100 0000 0029 2089 9097
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Číslo účtu: 2920899097 / 1100

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovenská republika

Telefón: +421 2 58 27 21 72
E-mail: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk