Kategórie

Kategórie

Bigg Steam Stones

Bigg Steam Stones

Minerálne kamienky BIGG sú určené na použitie namiesto tabaku do vodnej fajky. Pri použití tabaku vo vodnej fajke dochádza k jeho spaľovaniu a vzniku dymu, ktorý okrem nikotínu obsahuje radu ďalších, zdraviu škodlivých látok. BIGG minerálne kamienky sú 100% prírodné kamienky, špeciálnou metódou upravené tak, aby čo najefektívnejšie absorbovali ochutenú kvapalinu. Pri použití minerálnych kamienkov BIGG vo vodnej fajke nedochádza k spaľovaniu, ale k zahrievaniu tekutiny až do bodu varu a tak nevzniká dym, ale hustá a chutná para! Akokoľvek sa dym podobá, BIGG minerálne kamienky produkujú iba ochutenú paru. Minerálne kamienky BIGG, takisto ako Shiazo, dym simuluje, ale nevytvára ho!

Aktívne filtre